Høringssvar fra Ann-Iren Skotterud

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens praksis må fortsette. Det vil ikke komme noe godt ut av å åpne for søndagsåpne butikker utover dette, tvert i mot.