Høringssvar fra Elisabeth Sidow Westengen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Som forbruker ser jeg ingen behov for økt tilgang til handel på søndager. Som borger ser jeg på regjeringens ønske om å tillate handel på søndag med bekymring. Samfunnet som helhet har behov for en dag i uken der samfunnet sammen kan ha lavere puls. Handel på søndager vil ødelegge mange av de frivillige organisasjonenes mulighet til å samle sine medlemmer til aktiviteter. Handel på søndager vil kreve at flere må jobbe på søndager og argumentet mange bruker om at det vil gi studenter økte muligheter for inntekt burde en Høyre-regjering skamme seg over. Studentene bør få større mulighet til å studere ikke til å jobbe ved siden av studiene. Regjeringen bør heller sørge for bedre stipendordninger for studenter. For mange av de som er ansatt i næringen vil det ikke være frivillig å jobbe på søndager. For mange mindre forretninger vil det ikke være valgfritt å holde stengt på søndager, da de holder til i kjøpesenter som regulerer åpningstidene for alle sine forretninger. Dermed får disse en økt kostnad som ikke dekkes av økt handel. De ansatte "tvinges" på jobb og inntjeningen er minimal. Dermed vil risikoen for at disse ikke klarer seg økonomisk øke og vi står igjen med en handelsnæring der kun de store kjedene dominerer. En utvanning av næringen som definitivt ikke kommer forbrukeren tilgode. Søndagsåpne butikker vil selvsagt føre til at flere må jobbe på søndager, hvilket igjen fører til at flere familier får mindre samvær. Dette gir dårligere livskvalitet for barna i det en foreldre er borte store deler av den tiden barnet har fri fra skole/barnehage og dermed mulighet til å tilbringe tid med mor og far. For aleneforeldre (som ofte har jobb nr2 i handelsnæringen for å spe på inntekten) vil søndagsåpent kunne få store konsekvenser i forhold til samværsmuligheter. Totalt sett er jeg av den oppfatning at en lovendring som åpner for søndagshandel vil få langt større negative samfunnsmessige konsekvenser enn friheten til å handle på 7av7 i stedet for 6av7 dager i uken er positivt for samfunnet. Jeg håper derfor regjeringen revurderer og opprettholder søndagsstengte butikker.