Høringssvar fra Sissi as

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi i vår bedrift på Storosenteret i Oslo ønsker ikke å jobbe flere søndager. Det er mer enn nok å holde oppe søndagene i Desember. Vi har åpningstider fra kl. 10.00 -21.00 Mandag til Fredag og 10.00 - 19.00 på Lørdager. Vi som butikkeiere på et senter som Olav Thon er eier av har ingen mulighet til å bestemme selv om vi vil ha åpent eller ikke. Som en enkeltstående bedrift som har eksistert på Storosenteret i 30 år ser vi at de allerede lange åpningstidene sliter på de ansatte, Det er neppe økonomisk bærekraftig heller å holde åpent,.Vi synes at det er helt uhørt å skulle bestemme over alle oss som jobber i varehandelen. Det er flere mennesker som jobber innen varehandelen enn det er innbyggere i Bergen. Alle familier trenger en fridag i uken sammen. Vi som jobber i varehandelen har ikke fri på lørdager. Vi spør hvem skal være i sammen med barna våre når foreldrene er på jobb på søndager? Både skoler, og barnehagen er stengt. Vi vil være i sammen med familien vår.  Både barn og voksne trenger å kunne være i sammen en dag i uka. Kjære politikere, kjøleskap og fryseboksen er ingen ny oppfinnelse. Dere klarer å handle det dere trenger fra Mandag til Lørdag. La oss beholde Søndagen som en fridag!