Høringssvar fra Anne Mette B Almeland

La oss beholde familiedagen.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi vil ha mulighet til å samle familien.

Med store barn er det en utfordring å samle familien, som det er. Noen av oss jobber i helsevesenet, og må derfor jobbe noen søndager (ikke de samme), så familiesamlingene må tilpasses turnus. Hvis de som jobber i varehandelen også skal jobbe noen søndager vil det torpedere muligheten for å finne en dag der alle kan treffes.

Vi vil ha råd til å fortsette å kjøpe ordentlig mat.

Med økte lønnsutgifter vil prisene stige. Vi kommer jo ikke til å spise mer selv om butikkene er åpne - handelen vil bare bli fordelt på flere timer.

Vi vil ikke betale for dette.

Noen må dekke inn økte lønnsutgifter - kundene. Det vil være arrogant å innføre en fordyrende ordning, som ikke er nødvendig, når de som må betale den ikke ønsker den.