Høringssvar fra Susanne Mollestad

NEI

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, jeg ønsker at ordning fortsetter som før.