Høringssvar fra Eva

Nei til endring av hellidagsloven for å tillate søndagsåpent.

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

Det er viktig for alle arbeidende mennesker å få en sjanse til og hente seg inn igjen. Man skal ha tid til å jobbe, hvile, nyte fritid, og tilbringe tid med sine kjære.

I tillegg er det svært viktig å begrense overforbruket, og den overdådige bruk og kast kulturen i Norge. 

Vi trenger ikke flere dager med åpne butikker. Vi trenger ikke flere timer med salg. Vi trenger tid til omtanke, tid til hverandre, og fridager til aktivitet, samvær og positive impulser.