Høringssvar fra KJELL VARVIN

FRIDAG FOR ALLE SOM KAN

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Folk som ikke er bundet til dype sosiale forpliktelser (leger, brannmenn osv,), bør kunne regne med en dag per uke hvor man kan legge det vanlige arbeid tilside og ta seg av familie og venner, friluftsliv og frivillige beskjeftigelser. At denne dagen faller på en søndag for de fleste, er en stor fordel.