Høringssvar fra Fræna kommune

Søndagsopne butikkar - endring av helligdagslova - Høyring

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Fræna kommunestyre handsama saka Søndagsopne butikkar - endring av helligdagslova i kommunetyremøte 15. juni 2015 som sak nr. 39/2015. Utskrift av saka med uttale, vedtak og fullstendig saksutgreiing følgjer medlagt.

 

Vedlegg