Høringssvar fra Solveig E Tømmeraas

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal åpne for søndagsåpne butikker, i større utstrekning enn det er i dag.