Høringssvar fra Andreas Madsen

Ingen gode reelle argumenter

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Kort oppsummert:

Pro:

- "Frihet til å velge".Contra:

- Ekstra kostnader for næringslivet

- Dyrere varer for forbrukerne

- Mer helgearbeid for ansatte, i realiteten også for dem som ikke ønsker det.

- Mindre fri- og hviletid for samfunnet generelt.

- Mer trafikk, mer forurensing (både utslipp og støy) pga økt reisevirksomhet til/fra butikken.


Men: Det er åpenbart at noe må gjøres rundt problematikken hvor "hagesentre" får holde søndagsåpent, mens andre utsalgssteder ikke får det.