Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker !!

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at butikker og det stresset som følger med hverdagen blir utvida til å være hele uka !! Skal dere også tilby barnehageplass for de som må jobbe ??