Høringssvar fra Eva Johnsen

Nei

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker.