Høringssvar fra Henning Blomkvist

Et søndagsåpent samfunn

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Et søndagsåpent samfunn …

 Jeg er ingen tilhenger av søndagsåpent shoppingsamfunn, men er samtidig inneforstått med at enkelte tjenester må fungere på søn- og helligdager av samfunnsnyttige årsaker. Men jeg kan ikke se det store behovet for å øke antall handledager!

Når det gjelder utvidede salgstider for butikker / handlesentre, bør vel andre bransjer også holde åpent hver søndag. Hvorfor kan ikke de som må handle på en søndag, samtidig få time hos lege / tannlege? Hva med en tur innom bilverkstedet, mens øvrig famile søndagshandler, og hva med hårklipp hos senterets frisør eller en søndagstur innom reisebyrået i senteret? Hvorfor skal bank- og forsikringskontorer være stengt? Og hva med ...

Nei, det vil føre for langt å nevne alle mulighetene dersom søndagene skal bli like grå som øvrige virkedager. Men har vi egentlig behov for dette utvidede søndagsåpne samfunnet?

Dersom forslaget absolutt skal gjennomføres synes jeg også regjeringens og stortingets medlemmer bør gå foran som gode eksempler! Hvorfor kan ikke politikerne benytte lørdager og søndager, slik at de ikke gjør forhastede vedtak på grunn av tidsnød. Hva med å legge spørretimen hver søndag? Det er svært få representanter på plass i stortingssalen ellers i uken …

Dette vil bety at departementene også må innføre tilsvarende åpningstider. Statsrådene må da ha søndagstjeneste for å svare på innkomne spørsmål; kanskje økning av stabspersonell? Dette bør gi stor sysselsettingseffekt av statssekretærer og politiske broilere; midlertidig ansatt på korttidskontrakter! Og hva med landets kommuner? Hvorfor skal de ha fri på søndag? 

 Minner om fjellvettregel nr. 5 ”Lytt til erfarne (fjell)folk”; underforstått at “våre” politikere tar til vettet og lytter til lokale butikkeiere. Det er ikke ofte NHO og LO er enige, men nå bør regjeringen høre på arbeidsgiverne og fagbevegelsen. Lytt gjerne til røstene fra folk flest! Ikke mange som støtter forslaget! Regjeringen bør bruke arbeidtiden til mer samfunnsnyttige og fornuftige oppgaver enn markeringsbehov for søndagsåpne butikker og kjøpesentre. Nei, dette ble ikke skrevet på en søndag!