Høringssvar fra Sokndal kommune

Høring - Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagspåne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak i Sokndal kommunestyret sak 18/15 den 04.05.15

Se vedlegg.

 

Vedlegg