Høringssvar fra Renate Oddekalv

svar til søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

da eg selv jobber i matvarehandelen er dette noe som i stor grad vil påvirke mitt familieliv. siden min samboer og far til felles barn jobber og i vare handel og kan også bli pålagt å jobbe søndager. Dersom dette blir en realitet, har vi plutselig ingen fast dag der vi er sammen med barne og kan planlegge noe spesielt, da man kan risikere at begge skal på jobb samme søndag og barna sitter uten barnevakt