Høringssvar fra Pedagogisk-psykologisk Assistanse

Behold dagens ordning

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsfreden gir en unik mulighet til å gjenvinne roen, og gir ikke minst muligheter til å møtes i fellesskap på turer, arrangementer og sammenkomster. Søndagsfreden betyr rytme i tilværelsen. Den smule handling som måtte være nødvendig på denne dagen, ivaretas på en utmerket måte av Brustadbua og bensinstasjoner. Dette gir også de små butikkene mulighet for å overleve. Dette har ingenting med religion eller fagforeningspolitikk å gjøre. Det handler om å beholde en smule livskvalitet i en hverdag med økende støy, stress og tingliggjøring av menneskelige forhold. Alt dreier seg ikke om kjøp og salg. Og svært lite av det som virkelig betyr noe, handler om dette. La i det minste en felles dag i uka få minne oss om at vi er mennesker, ikke bare kunder.