Høringssvar fra Heidi Højer Ditlevsen

Nei!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

For Guds skyld! Vi trenger èn dag i uka hvor vi kan ha det litt stille! La oss få beholde helligdagen!