Høringssvar fra Nils Erling Skarseth

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil ha dagens ordning. Jeg er imot søndagsåpne butikker