Høringssvar fra Marisøm Lager

NEI til Søndagsåpne butikker

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Nå er det på tide at vi verner om de fordeler og goder for vanlige arbeidsfolk fagforeningene har forhandlet fram gjennom årtier. Jeg sier NEI til Søndagsåpne butikker!!! Vi har i dag så lange åpningstider som det er at det ikke skulle være vanskelig å få handlet det man trenger de gjennværende 6 ukendagene. På sikt vil det også bety tapte arbeidsplasser fordi små butikker ikke greier utgiftene med en ekstra åpningsdag. Det blir heller ikke økt omsetning fordi man handler ikke mer, bare sprer handelen utover flere dager.