Høringssvar fra Kristine JelstrupThomsen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

I anledning høringen på regjeringens høring angående endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker ønsker jeg å avgi følgende høringssvar:

Nei til søndagsåpne butikker. La oss ha en dag handlefri, det er ikke behov for flere dager med åpne butikker enn det er i dag.