Høringssvar fra Andreas Sigmo Dahle

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

Regjeringen ønsker å tillate søndagsåpne butikker, til tross for lite støtte i LO, NHO eller i det norske folk.

Søndagsåpne butikker vil føre til økt forbruk, og det vil legge press på mindre bedrifter. Ansatte vil kunne tvinges til å arbeide på en dag som for de fleste ennå er en helligdag. Husk også at mange skoleelever jobber i butikk, og at særlig disse kan ha behov for en fast fridag. 

La ikke en mindretallsregjering gjennomføre en endring, som er så radikal i både kulturelt og samfunnsøkonomisk henseende, og som har så lite støtte i velgermassen. 

Stem nei til søndagsåpne butikker.