Høringssvar fra Sørum kommune

Høringssvar fra Sørum kommune

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Sørum kommune behandlet saken i møte den 17. juni 2015. Følgende vedtak ble fattet:

Sørum kommune ber regjeringen ikke fremme forslag som åpner opp for flere søndagsåpne butikker. Verken sentral lovendring eller alternativt forslag om å legge beslutningsmyndighet til den enkelte kommune, er ønskelig.

Sørum kommune mener forslaget ikke fremmer bærekraftig utvikling. Forslaget vil kunne bidra til økt handelslekkasje og svekke grunnlaget for handelsnæringen utenom store handelssentra. Økt søndagshandel vil også bidra til økte klimagassutslipp, bl.a. som følge av økt biltrafikk til store handelssentra også på søndager.

Det er ikke gitt at en ekstra handelsdag vil gi økt omsetning som veier opp for de økte kostnadene, og det er fare for at flere lokale butikker vil måtte legge ned.

Vedlegg