Høringssvar fra Geir Johannessen

Søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier Nei til søndagsåpne butikker.  La oss nå få ha en dag i uka fri for handling slik at alle kan gjøre andre ting enn å handle eller måtte være unødvendig på jobb.