Høringssvar fra Kristin Lerstad

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres.