Høringssvar fra Jens-Johan Boysen

Nei til søndagsåpent

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Samfunnet fungerer best når en av ukedagene er avsatt til felles ikke arbeidsdag!