Høringssvar fra Espen Reian

positiv

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg støtter forslaget og mener det er et positivt at det blir en endring.