Høringssvar fra Haidar Murtaza

NEI

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Det blir absolutt NEI !!! Takk