Høringssvar fra R. V. Verpeide

Søndags åpne butikker

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Hvorvidt butikker omfattet av høringen skal kunne holde åpne på søndager, er egentlig ikke særlig interessant. Det som er interessant er forskjellsbehandlingen av butikker i eller utenfor "turistkommuner", og hagesentere. Det bør være en likhet for loven på generell basis. Hvis det betyr at butikker skal få holde åpne på søndager, så får det bli konsekvensen av dette. Hvis ikke, så må de butikker/hagesentre som pr. i dag får holde åpne, holde søndags stengt.