Høringssvar fra Heidi Haugbotn Aunan

søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Dagens ordning videreføres.