Høringssvar fra Frank Terje Olsen

Søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Kjøpepresset er altfor stort som det er i dag, det er ingen årsak til å utvide dette. Butikkene er allerede åpne fra 07.00 til 23.00 og folk er i stand til å planlegge innkjøp for flere dager.