Høringssvar fra Leidal

Nei!

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Hensynet til den negative effekten søndagsåpne butikker vil ha på miljø og klima er alene nok for meg til å avvise regjeringens forslag.