Høringssvar fra privatperson

Forslag om aa tillate soendagsaapne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg synes vi i dag har tilstrekkelig fleksible aapningstider for butikker i Norge. Jeg er imot at samfunnet blir ytterligere kommersialisert. Og jeg er sterkt i favoer at vi har en dag i uken - soendagen -som er annerledes enn resten av ukedagene. Dette gir oss en mulighet for aa bevare en dag som kan benyttes til andre aktiviteter enn det vi har tid til resten av uken.For den enkelte, familien og det norske samfunnet vil det etter min mening skape de beste forutsetninger for en mer harmonisk samfunnsutvikling enn vi vil faa med soendagsaapne butikker.