Høringssvar fra Svein Magne Rusten

Søndagsopne butikkar

Dato: 15.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg er sterkt mot at det vert opna for sundagsopne butikkar.Dette treng vi ikkje!Det har langt større konsekvensar enn at berre butikkar vert tilgjengelege.Heile samfunnet vert endra.Andre tenesteytande næringar må og halde opne om dei er lokaliserte i sentra,og då må og barnehagar halde ope for at desse personane kan jobbe.

Seier derfor er klart og tydeleg NEI!