Høringssvar fra Jenny Fortun

Ikke nødvendig med endring

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er helt unødvendig med søndagsåpne butikker.  Det er mer enn nok anledning til å handle resten av uka. Det er også helt logisk at dersom man også skal holde åpen på søndager vil man trenge flere ansatte, og dermed vil prisene måtte stige. For engang skyld kan regjeringen høre på hva folket ønsker!