Høringssvar fra Rita Kulstad Din sko Hamar

søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Nå må det være nok kjøpepress / salgspress i dette landet . Vi har ikke behov for søndagsåpne butikker . Vi har nok åpent som vi har . Vi har utvidet åpningstider mot jul , da er det søndagsåpent. Det får være nok. 

Vi som jobber i butikk , jobber mye. Jobben krever veldig mye fra oss og vi som er butikksjefer stiller opp hele tiden . Skal vi tillegg jobbe søndager også så betyr det at vi aldri har fri med vår familie . Folk har muligheter til å handle til sent på kveld i ukedagene , så det får være nok .