Høringssvar fra Aleksander Eikeland

Endring av Helligdagslova er starten på ending av samfunnet

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Det kan i første øyekast høyres ut som et bra alternativ. Det vil kun hjelpe oss som ikkje klarer å handle dei andre 6 dagane i veka, eller har gløymt ein ting på butikken. Den andre sida av saka er den at det vil alltid vera nokon i familien som er på arbeid den dagen det er ein familitilstemning. Det vil uansett ikkje bli at ein arbeider kvar helg og kvar søndag/helligdag men ofte vil ein kome i konflikter med arbeidet. Dette er, slik eg ser på det starten på eitt klasseskille. Det på bakgrunn av det er dei som "bare" arbeider på butikk må starte å arbeide i tider det "alle" andre vil ha fri.

Eitt anna poeng å ta med seg er at dersom denne liva vert endra, får alle offentlege kontor også ha ope dei dagane!

NEI TIL ENDRING AV HELLIGDAGSLOVA.