Høringssvar fra Jeanette Wang

søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Grunnet vern av familielivet, og for at de små, uavhengige, lokale butikkene skal kunne fortsette sin virksomhet ønsker jeg ikke at butikkene skal være søndagsåpne uten at butikken har søkt om dette. 

Mvh Jeanette Wang