Høringssvar fra Gaynour Sletten

Nei til søndagsåpent

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedr.: Høringsuttalelse (Ref 15/1432) 

Sitat: ''Det er imidlertid liten grunn til å anta at detaljomsetningen i Norge vil bli betydelig større som følge av utvidede åpningstider. Hovedeffekten vil være at handelen fordeler seg over flere dager.''

Dersom dette er tilfelle er det ingen god grunn til å tillate søndagsåpning. Det vil kansje føre til en uheldig konkurransevridning til fordel for de største aktørene som allerede dominerer markedet.

Pålagt søndagarbeid blir en belastning for salgspersonale, renholdere, vektere og flere – også deres familier. Søndag er den eneste dagen i uken mange familier kan være sammen.

Butikker som likevel velger å åpne på søndager vil forsøke å redusere lønnsutgiftene ved å ansette skoleungdom.  Mange ungdom er allerede stresset og sliten fra skolearbeid, trening og familieaktiviteter. De bør ikke utsettes for ytterligere stressmomenter.

I dagens samfunn er vi oppfordret til redusert forbruk av energikilder og ressurser. Samtidig utsettes vi for kontinuerlig press til å forbruke mer varer/tjenester. Hva er viktigst – kortsiktig fortjeneste eller langsiktig miljøgevist?