Høringssvar fra Benny Wågbø

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi vil ikke ha søndagsåpne butikker!