Høringssvar fra Lise Midtflå

Søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg sier NEI! Til søndagsåpne butikker!