Høringssvar fra Siri Beate

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker en stille og rolig søndag hvor alle får tid til familie, natur og kirke. Butikkene er lenge nok åpne ellers i uka.