Høringssvar fra Naturvernforbundet

Høringsuttalelse til forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalese fra Naturvernforbundet.

Vedlegg