Høringssvar fra Ski Mathandel

Nei

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke flere søndagsåpne butikker