Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Vi har ikke bedt om det-Vi trenger det ikke-Vi ønsker det ikke

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Forslaget åpner for en valgfrihet som vil gjøre alle dager like. Skal det være en reell valgfrihet bør derfor også alle offentlige institusjoner osv tilby sine tjenester også på søndager (og hvorfor ikke lørdager?). Og - det er kanskje ikke så attraktivt. Regjering og Storting bør i alle falle være tilgjengelig ...