Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti

Søndagsåpent.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg.

Vedlegg