Høringssvar fra Partiet De Kristne Aust-Agder

Ja til søndag som helligdag

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi ønsker at søndagen forblir en helligdag og at utvidelse av søndagsåpne butikker ikke utvides inforhold til dagens ordning. Søndagen som hvile og Helligdag har en lang kristen tradisjon i Norge.

søndagsåpne butikker vil gå utover de svakeste i samfunnet ved at kostnaden på mat og andre produkter disse butikkene selger vil bli dyrerer. Butikkene må ansette flere for å dekke opp for timene på søndag og lønnskostnadene er høyere på søndag. Vi tro ikke at butikkkjedene vil redusere sin inntjening, de vil hive kostnaden på søndagsåpne butikker over på forbrukeren.

Det vil også gå utover den butikkansatte som må jobbe på søndagen, en du de normalt har fri. Det vil også ødelegge for samvære familien har på søndag da den butikkansatte må på jobb. 

Vi er klart for at søndagen forblir hvile og helligdag og sier et klart nei til søndagsåpne butikker.