Høringssvar fra Ann Helén

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker i Norge.