Høringssvar fra Linda Heimen

Nei til forslag om endringer i helligdagsloven

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Verden står i dag over store utfordringer med gobal oppvarming og klimaendringer. Vi lever i en verden der "tidsklemma" er ett vanlig begrep, og det viktigste på den politiske dagsorden er økonomisk vekst, økonomisk vekst og økonomisk vekst. Vi skal kjøpe mer og forbruke mer.

For å løse de store utfordringene samfunnet står ovenfor i dag er vi nødt til å endre denne måten å tenke på. Det er ikke lengre moralsk forsvarlig for rike Norge å stadig etterstrebe økonomisk vekst og større forbruk. Vi må ta ansvar og redusere vårt forbruk. Å tillate søndagsåpne butikker i en større grad enn tidligere vil være å gå motsatt veg enn det verden i dag trenger å kjempe for. Vi trenger en pausedag der vi nyter stillheten! Norge er tross alt ett friluftsland! Økte åpningstider vil føre til økt handel, større forbruk mer bilkjøring, økt behov for kollektiv transport og økt psykisk belastning på en befolkning som lever i "tidsklemmen". Å si at tilbud og etterspørsel skal regulere åpningstidene og ikke lovgivning er feil veg å gå. Vi må kjøpe mindre - ikke mer! Regjeringen har makten til å legge til rette for mindre forbruk! Bruk den og behold loven slik den er!