Høringssvar fra Arnhild Foseide Fagerholt

Høring - endring i helligdagsloven

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Min familie og eg ønskar inga endring i lovverket. Vi ønsker ikke søndagsåpne butikkar, da det er viktig for alle å ha ein roleg dag i veka. Det er nok av dagar å handle på.