Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra Drammen kommune i sak om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg